Samenwerking met banken

Heden is NEOS een samenwerking aangegaan met ABN AMRO. Met deze bank is een werkwijze overeengekomen waarop de NEOS propositie op een gestructureerde manier door ABN AMRO intern en extern wordt gecoordineerd. Dit mede vanwege de geconstateerde behoefte in de markt om overzicht en convenience te bieden in het ontwikkelende financieringslandschap. Vanzelfsprekend mogen ook niet-ABN AMRO klanten onverminderd op onze interesse rekenen en weet NEOS ook de andere banken steeds beter te vinden. Ook in de ontwikkelende samenwerking met banken wordt uw expertise op prijs gesteld.

 

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF: