Financierbare events levenscyclus onderneming

Groei:
Toename omzet en afnemers, veel nieuwe mogelijkheden en issues.
Type financiering: werkkapitaal, investeringen
Reden: bank onvoldoende dekking en/of solvabiliteit

Expansie:
Aanboren nieuwe markten en distributiekanalen, vergroten marktaandeel, nieuwe producten.
Type financiering: uitbreidings- en vervangingsinvesteringen, werkkapitaal
Reden: bank onvoldoende dekking en/of solvabiliteit, groei gaat te snel

 

Volwassenheid:
Sterke plek in de markt met loyale klanten, lichte toename omzet, meer routinematige bedrijfsvoering, verbeteren productiviteit/efficiency, totale exposure, cash flow gebaseerde financieringsevents (overnames).
Type financiering: vervangingsinvesteringen, overname, herfinanciering
Reden: overnames, totale exposure bij de bank

 

Verzadiging:
Stabiele/dalende omzet/winst, hevige concurrentie, zoeken naar nieuwe mogelijkheden.
Type financiering: overname