Monitoring

De rol van de Business partner houdt niet op na de fase  van de kredietaanvraag. Gedurende de gehele looptijd van de lening blijft de business partner een belangrijke rol spelen bij het samenstellen en beoordelen van de periodieke monitoring informatie.

 

Frequentie

Acties

Maand

Gekoppeld aan risicoprofiel lening. Binnen 14 dagen na afloop van een kalendermaand:

  • Enkelvoudige winst- en verliesrekening belangrijkste werkmaatschappijen;
  • Ouderdomsstaat handelsdebiteuren en –crediteuren;
  • Stand lopende rekeningen.

Kwartaal

Binnen 30 dagen na afloop kalenderkwartaal:

  • Kwartaalcijfers kredietnemer geconsolideerd. Op basis van de kwartaalcijfers worden de contractueel vastgestelde financiële covenanten getest.

Jaarlijks

Jaarlijks in laatste kalender kwartaal:

  • Geactualiseerde prognose met toelichting (balans, W&V en kasstroomoverzicht);
  • Geconsolideerde jaarcijfers voorzien van samenstellings-/ goedkeurende verklaring van accountant (binnen 6 maanden na einde kalenderjaar).